Kontakt

Kontaktné údaje

Gymnázium
sv. Jána Zlatoústeho Humenné
Lesná 28, 066 01 Humenné

tel.: +421 57/ 778 33 98
web: www.gjzhe.edupage.org
email: skola@gjzhe.svcmi.sk

Kontaktný formulár