Opis a fázy realizácie projektu

24. marca 2015 si Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom pripomenulo Deň vody. Žiaci základných a stredných škôl sa stretli s cieľom oboznámiť sa o klimatických zmenách a možných opatreniach v riešení tejto problematiky. V priestoroch MsKS v Humennom toto podujatie otvorilo umelecké stvárnenie kvapôčok, ktoré nás upozornili na to, aká úžasná a potrebná pre život je voda. Spevácky zbor, ktorý pôsobí na pôde GJZ pod vedením sr. Antónie - Mgr. Ľ. Chovanovej, svojimi piesňami spestril kultúrny rozmer projektu. Jeho vystúpenie sprevádzali virtuálne videa planéty Zem a vody. Po uvítaní hostí, medzi ktorými bol aj zástupca primátorky mesta Humenné, Ing. arch. Andrej Semanco, a príhovore riaditeľa školy sa slova ujala hosťka PaedDr. Slávka Džačovská, učiteľka kontinuálneho vzdelávania regionálneho pracoviska z Metodicko-pedagogického centra v Prešove, ktorá svojím živým a zaujímavým  interaktívnym vstupom oživila atmosféru tohto stretnutia. Dojímavou prezentáciou „List z roku 2070“ nám objasnila hypoteticky očakávanú domnienku, aký by bol život bez vody o 55 rokov. Uvedomili sme si, že si ju treba chrániť…

Riaditeľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom, PaedDr. Emil Jaroš vo svojom príhovore podčiarkol podstatu Environmentálneho projektu s názvom: „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v našej škole, Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom". „Voda je Boží dar“, zdôraznil a pokračoval, „preto by sme si ju mali vážiť. To, že jej máme zatiaľ dostatok, neznamená, že to musí byť takto vždy. Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi.“ „Všetci sme svedkami extrémov počasia. Jedným z najdôležitejších dôsledkov je očakávaný nárast povodní a závažného sucha. Slovensko z prebiehajúcich klimatických zmien nie je výnimkou. Výskumy potvrdzujú postupné vysušovanie a extrémne zvýšenie zrážkových úhrnov počas silnej búrky, záplavy budú v zime čoraz častejšie…“ pripomenul a doplnil, že sa očakáva „nárast extrémnych povodní a sucha“…sucho v lete bude prerušované nárazovými záplavami…“. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho sa zapojilo do výzvy Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, ktorého implementovanie je zabezpečené z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru v spolupráci s Nórskym finančným mechanizmom a silne posilňuje spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Nórskom. Realizáciou projektu – Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa GJZ ako jediná škola v okrese, zaradila medzi tzv. Modré školy, ktoré sa sústreďujú na zvýšenie povedomia a vzdelania u mladšej generácie v danej problematike. V rámci projektu jedným z výstupných indikátorov sú: – minimálne 4 vyučovacie hodiny venovať téme prevencii povodní a sucha – 83% areálu školy bude po inštalácii zberných nádob, odpojených od dažďovej kanalizácie – v okolí školy vysadia 12 stromov a zrevitalizujú školský areál Školské osnovy budú vytvárať podmienky na zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti zmeny klímy a realizované opatrenia prispejú ako príklad v boji proti povodniam a suchu. Na záver podujatia bol pripravený kvalitný filmový dokument Jozefa Vaľa, držiteľa EnvironOscara, tvorcu filmových dokumentov o environmentálnej problematike. Aj keď osobne medzi nás neprišiel, z dôvodu produkcie nového filmu, o jeho dokumentárny film s názvom: „Klimatické zmeny, príčiny a opatrenia“ bol oň veľký záujem. Projekt „Deň vody“ bol venovaný širokej verejnosti, hlavne žiakom základných a stredných škôl. Súčasťou projektu bolo aj chutné občerstvenie, kde si všetci zúčastnení mali možnosť konfrontovať svoje názory k uvedenej problematike. Riaditeľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom, PaedDr. Emil Jaroš vo svojom príhovore podčiarkol podstatu Environmentálneho projektu s názvom: „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v našej škole, Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom". „Voda je Boží dar“, zdôraznil a pokračoval, „preto by sme si ju mali vážiť. To, že jej máme zatiaľ dostatok, neznamená, že to musí byť takto vždy. Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi.“ „Všetci sme svedkami extrémov počasia. Jedným z najdôležitejších dôsledkov je očakávaný nárast povodní a závažného sucha. Slovensko z prebiehajúcich klimatických zmien nie je výnimkou. Výskumy potvrdzujú postupné vysušovanie a extrémne zvýšenie zrážkových úhrnov počas silnej búrky, záplavy budú v zime čoraz častejšie…“ pripomenul a doplnil, že sa očakáva „nárast extrémnych povodní a sucha“…sucho v lete bude prerušované nárazovými záplavami…“. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho sa zapojilo do výzvy Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, ktorého implementovanie je zabezpečené z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru v spolupráci s Nórskym finančným mechanizmom a silne posilňuje spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Nórskom. Realizáciou projektu – Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom sa GJZ ako jediná škola v okrese, zaradila medzi tzv. Modré školy, ktoré sa sústreďujú na zvýšenie povedomia a vzdelania u mladšej generácie v danej problematike. V rámci projektu jedným z výstupných indikátorov sú: – minimálne 4 vyučovacie hodiny venovať téme prevencii povodní a sucha – 83% areálu školy bude po inštalácii zberných nádob, odpojených od dažďovej kanalizácie – v okolí školy vysadia 12 stromov a zrevitalizujú školský areál Školské osnovy budú vytvárať podmienky na zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti zmeny klímy a realizované opatrenia prispejú ako príklad v boji proti povodniam a suchu. Na záver podujatia bol pripravený kvalitný filmový dokument Jozefa Vaľa, držiteľa EnvironOscara, tvorcu filmových dokumentov o environmentálnej problematike. Aj keď osobne medzi nás neprišiel, z dôvodu produkcie nového filmu, o jeho dokumentárny film s názvom: „Klimatické zmeny, príčiny a opatrenia“ bol oň veľký záujem. Projekt „Deň vody“ bol venovaný širokej verejnosti, hlavne žiakom základných a stredných škôl. Súčasťou projektu bolo aj chutné občerstvenie, kde si všetci zúčastnení mali možnosť konfrontovať svoje názory k uvedenej problematike.

V dňoch 27.5. – 30.5.2015 sa dvaja študenti našej školy spoločne s riaditeľom zúčastnili študijného pobytu v Nórsku vďaka projektu Modré školy, do ktorého sa zapojila aj naša škola. V prvý deň pobytu sme navštívili veľvyslanectvo SR v Nórsku, kde nás privítal veľvyslanec, jeho excelencia František Kašický. Vysvetlil nám význam a poslanie Slovenského veľvyslanectva  v Nórsku. Potom sa na istý čas stal náš sprievodca mestom Oslo a veľa nám o tomto peknom meste porozprával. Nechýbala návšteva Vigelandovho parku, ktorý ročne navštívi viac ako milión návštevníkov. V parku je prezentované celoživotné sochárske dielo Gustáva Vigelanda (1869–1943). V ďalších dňoch sme navštívili areál starého letiska v Osle, kde v minulosti začali prebiehať adaptačné opatrenia na prispôsobenie sa klimatickým zmenám (Nansenpark). Nóri sú známi svojou zeleno-modrou koncepciou, čiže nielen zeleň je dôležitá, ale aj voda. Práve tú sme obdivovali v rôznych potôčikoch, jazierkach a vodopádoch. Mnoho z tejto vody mala dažďový pôvod. Dôležitá bola aj návšteva spoločnosti NVE (partner Úradu vlády SR), kde sme prostredníctvom krátkej prezentácie predstavili projekt realizovaný na našej škole. Krátkou názornou ukážkou porovnania klasickej a zelenej strechy nám Bent C. Braskerut demonštroval význam zelených striech pri zachytávaní návalových dažďových vôd. Návštevou slávneho Holmenkollenu (skokanský mostík) sa nám ponúkol 360 stupňový panoramatický pohľad na hlavné mesto Nórska Oslo, ako aj okolitú prírodu. Program študijného pobytu bol bohatý na aktivity a mali sme možnosť spoznať túto nádhernú krajinu.  
19.4.2016 na škole prebiehala inštalácia zberných nádob. Pri inštalácii pomáhali študenti GJZ, čo im umožnilo vidieť praktickú ukážku inštalácie a prevádzky zberných nádob na dažďovú vodu. Celkovo bolo nainštalovaných päť zberných nádob s celkovým objemom 1400 litrov na jednu nádobu. Po inštalácii sme splnili kritérium – 83% areálu školy je odpojených od dažďovej kanalizácie.

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom dňa 29.4.2016 zorganizovalo Deň Zeme v rámci projektu „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho Humenné“ (ACC03049). Počas tohto dňa boli vysádzané stromy (12ks), živý plot a revitalizoval sa školský dvor. Edukatívny a kultúrny program pripravili študenti I.A pod vedením Mgr. D. Weisovej. Projekt bol financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zároveň všetci študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho boli vzdelávaní o projektovej problematike v minimálnom rozsahu štyroch vyučovacích hodín, ktoré sme včlenili do nášho školského vzdelávacieho programu. Týmto podujatím boli aktivity na projekte ACC03049 ukončené a ciele dosiahnuté, ale udržateľnosť výsledkov projektu presahuje dobu realizácie, čo umožňuje aj naďalej teoreticky ako aj prakticky vzdelávať širokú verejnosť o vážnej téme prispôsobovaniu sa zmene klímy formou prevencií povodní a sucha.

Kontakt

Kontaktné údaje

Gymnázium
sv. Jána Zlatoústeho Humenné
Lesná 28, 066 01 Humenné

tel.: +421 57/ 778 33 98
web: www.gjzhe.edupage.org
email: skola@gjzhe.svcmi.sk

Kontaktný formulár