Dosiahnuté výsledky projektu

  • minimálne 4 vyučovacie hodiny sme venovali téme prevencii povodní a sucha
  • 83% areálu školy je po inštalácii zberných nádob, odpojených od dažďovej kanalizácie
  • v okolí školy sme vysadili 12 stromov a zrevitalizovali sme školský areál (výsadba živého plota a kvetov)
  • školské osnovy vytvárajú podmienky na zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti zmeny klímy a realizované opatrenia prispievajú ako príklad v boji proti povodniam a suchu.

Kontakt

Kontaktné údaje

Gymnázium
sv. Jána Zlatoústeho Humenné
Lesná 28, 066 01 Humenné

tel.: +421 57/ 778 33 98
web: www.gjzhe.edupage.org
email: skola@gjzhe.svcmi.sk

Kontaktný formulár